Het verhaal van een ex-partner

In 2015 heb ik besloten om een punt te zetten achter mijn relatie met mijn toenmalige partner die verslaafd was aan alcohol en drugs. Doordat ik altijd door hem gemanipuleerd en voorgelogen ben was ik op dat moment ontzettend wantrouwend naar de medemens. Hier heb ik enkele maanden mee rond gelopen en ben daarna op zoek gegaan naar hulp. De reguliere hulpverlening konden mij niet direct helpen omdat zij vooral gericht zijn op de verslaafde zelf. Tenslotte ben ik bij Ellen terecht gekomen.

In ons eerste telefonisch gesprek heb ik mijn verhaal verteld en uitgelegd dat ik heel erg worstelde met mijn eigen herstel. Het vertrouwen in de medemens en het op een rij krijgen wat mij overkomen was.

Enkele malen ben ik bij Ellen thuis op afspraak geweest. Wat ik als prettig ervaren heb is dat er alle ruimte was om mijn eigen verhaal te vertellen en Ellen heel veel herkenning kon geven. Daarnaast bleek dat de kennis en ervaring van Ellen van de verslavingszorg ook zinvol was. Door de maanden heen heeft Ellen mij uitgelegd wat verslaving inhield en waarom mijn ex-partner gehandeld heeft zoals hij dat destijds gedaan had. Door deze gesprekken kreeg ik rust, ik begreep waarom mijn ex-partner mij zo behandeld had en wat verslaving nu precies was.

Later bespraken we persoonlijke situaties die er speelde in het dagelijks leven. Waarom had ik zoveel wantrouwen in mensen en door middel van voorbeelden die ik gaf kon Ellen mij handvatten geven om verder te gaan.

Na enkele maanden had ik mijn eigen leven weer terug in handen. Ik kon overzien wat er met mij gebeurd was en hoe ik in lastige situaties het beste kan handelen. Het heeft mij persoonlijk nog sterker gemaakt dan ik van te voren was.

Carmen