Tijdens het eerste gesprek vindt er allereerst wederzijdse kennismaking plaats. Hierin heb ik alle tijd en aandacht voor het verhaal en de emoties van de naaste. Het bespreken van mijn persoonlijke ervaringen geeft herkenning en erkenning. Er is veel aandacht voor de problematiek die de naaste ervaart. De omgang met het verslavingsgedrag, het verdriet en de onmacht.

Uit de praktijk blijkt dat gezinnen/families vaak onder druk staan door de problemen die zich binnen het gezin afspelen, ook hier wordt aandacht aan besteed.

Aan het einde van dit kennismakingsgesprek krijgt u de gelegenheid om te kiezen voor vervolggesprekken.

In de daarop volgende gesprekken komen thema’s aan bod. Deze zorgen voor bewustwording en geven inzicht. Aan de hand van schema’s worden deze besproken. We staan stil bij de gevoelens en emoties van de naaste, echter is het zeer belangrijk om inzicht te krijgen wat verslaving is. Op het moment dat iemand begrijpt wat verslaving is ben je als naaste beter in staat om in de toekomst om te gaan met dit gedrag.

De meest gebruikelijke manier waarop gesprekken plaats vinden is door bij mij thuis in Schijndel te komen. Het is ook mogelijk om via een skype verbinding of telefonisch contact te hebben.

De hoeveelheid en frequentie van de gesprekken is afhankelijk van de behoefte van de naaste.

Lees meer over de samenwerking en contacten met de hulpverlening