Wie zijn we

Ons website-adres is: https://naastenverslaafden.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen
Alles wat door u en mij besproken is, wordt door mij vertrouwelijk behandeld. Ik bewaar uw privacy conform mijn geheimhoudingsplicht als professional en ben Big geregistreerd.