Familieleden en naasten van verslaafden hebben behoefte aan hulp, praktische informatie en ondersteuning. Geregeld wordt er binnen de reguliere hulpverlening weinig of geen aandacht besteed aan de familie of andere naasten van de client. Hierdoor ervaren de familieleden en naasten geen herkenning en erkenning.

Als ervaringsdeskundige kan ik de juiste hulp bieden om mensen van machteloosheid naar kracht te begeleiden. Een ervaringsdeskundige heeft maar een half woord nodig om de machteloosheid en het verdriet van de ander te begrijpen. Ik spreek dezelfde taal.

Lees meer over mijn kwaliteiten